به سامانه ارتباطی آرایشگران و متقاضیان آرایش و پیرایش خوش آمدید
Arayeshgar.co
در این پایگاه اینترنتی تمامی آرایشگران کشور عضو هستند و خانم ها و آقایانی که متقاضی آرایش و یا پیرایش است در اینجا ثبت درخواست می نمایند و هر آرایشگر می تواند درخواست ها را مشاهده نموده و یکی را انتخاب نماید. به عنوان مثال یک عروس خانم و یا آفا داماد می خواهد برای تاریخ مشخصی که مراسم عروسی‌شان است با هزینه‌ی مشخصی که دارند با یکی از آرایشگرها تعیین وقت نمایند که در منزل حضور یابد تا آنها را آرایش و پیرایش نماید
Created: By Soroush-e Mandegar 2018